ForsidePersonlig og faglig baggrund.

  • Projektleder, Jakob Jørgensen bor, sammen med familien, på Lammehave.

  • Er uddannet landbrugstekniker i ´92

  • Har 13 års erfaring fra privat forsorgshjem og amtslig instituton, som værkstedsleder og faglærer.

  • Har stor erfaring i at kombinere faglig uddannelse og social læring.

  • Har gennemgået flere uddannelser i "kognetiv terapi" og "coathing"