ForsideFormål med beskæftigelse på Lammehave

At hjælpe brugerne i en hverdag, der er præget af overskuelige og individuelle udfordringer, således at en udvikling frem mod større selvstændighed igangsættes og styrkes.
 
At styrke den enkelte brugers evne til at kunne indgå i beskæftigelsesmæssige, sociale og praktiske sammenhænge.
 
At brugerne kommer i kontakt med sig selv og nærværende personer på en måde, som er så givende, at der kommer tryghed, glæde og fortrolighed ud af det.
 
For at sikre at hver enkelt for så meget ud af opholdet på Lammehave som muligt, er det vigtigt at hver projektdeltager gennemgår en afklaring. Både for at vi som projekt kan give så meget som muligt, men også for at den enkelte borger føler at tingene "rykker"
Denne afklaring vil blive iværksat umiddelbart efter, at man starter på Lammehave.